یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲
MSC2
MEPC2
FAL2
LEG2
TC2

برنامه اجلاس ها و اخبار آیمو

10 لغایت 16 تیرماه 1400
تاریخ برگزاری...
تاریخ برگزاری

آخرین وضعیت الحاق به کنوانسیون ها

y

 کنوانسیون ها و پروتکل های سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)
که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده
( بازنگری اردیبهشت 1399)

پرسش های متداول FAQ

 مزایای استفاده از این سایت
 سازمان بین المللی دریانوردی چه سازمانی است؟
 تفاوت این سایت با سایت رسمی IMO
 چرا از این سایت استفاده کنیم